Про Освітній ресурсний центр

Історія

Громадська організація «Освітній ресурсний центр»

Громадська організація «Освітній ресурсний центр» офіційно зареєстрована у квітні 1998 року та протягом 20 років успішно реалізує проекти та програми.

«Освітній ресурсний центр» є регіональною громадською організацією, створеною для підтримки і сприяння розвитку гуманітарного співробітництва та ефективного впровадження актуальних ініціатив в сфері освіти та культури, підтримки громадських організацій, інших недержавних та самоврядних структур та інституцій просвітницького напрямку.

Діяльність Центру поширюється на територію Західного регіону України.

Місія

Утвердження ідей гуманізму і демократії, сприяння становленню і розвитку громадянського суспільства шляхом підтримки розвитку освіти, сприяння розвитку громадських організацій, рухів, фондів, інших недержавних та самоврядних структур та інституцій просвітницького напрямку, сприяння розвитку, становленню та поширенню освітніх ініціатив.

Діяльність

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Громадська організація «Освітній ресурсний центр» в різний час успішно реалізувала ряд проектів серед яких:

 • «Крок за кроком» (Освітні семінари для вчителів та активістів громад з питань розвитку громадсько-активних шкіл);
 • «Національні громади в Україні» (Семінари для представників національних культурних товариств);
 • I і II Форум и освітніх громадських ініціатив ( організація виступала оператором з проведення Конференцій для випускників програм Державного департаменту США з Львівської, Закарпатської, Івано- Франківської та Чернівецької областей. Фінансування-Посольство США в Києві. В останні роки діяльність в цьому напрямі в основному зосереджена на обмінних молодіжних програмах учнівської та студентської молоді.

Координатор напряму: Яськів Наталя

виконавчий директор центру,

вчителька Львівської спеціалізованої школа №57 ім. Короля Данила з поглибленим вивченням англійської мови

natalya_yaskiv@ukr.net

ЛОКАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

«Освітній ресурсний центр» більшість своїх ініціатив спрямовує на діяльності в невеликих містечках і в сільській місцевості. В цьому напрямку реалізовано проект з вирішення проблем енергоефективності в освітніх закладах та закладах культури пілотних районів Львівщини. Фінансування –Фонд Євразія.

Серед успішних проектів також варто назвати : «Сталий розвиток громад Львівської області» (фінансування – Міжнародний Фонд «Відродження»). В останні роки діяльність в цьому напрямі зосереджена на експертних послугах в сфері стратегічного планування для ОТГ.

Координатор напряму: Ярослав Геник

доктор наук УНЛТУ

yaroslavhenyk147@gmail.com

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ

Значний резонанс мала реалізація проекту «Бруно Шульц і мультикультурна традиція Галичини» - інформаційна та методологічна підтримка виставки, присвяченої Бруно Шульцу: випуск буклетів, брошури, каталогу, проведення семінарів для відвідувачів виставки та тренінгу для ведучих семінарів і волонтерів, відкриття та адміністрування веб-сторінки виставки за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

В останні роки Освітній ресурсний центр все більше стає осередком і майданчиком для зустрічей і реалізації ініціатив митців, викладачів і студентів. В 2017 і 2018 роках були підготовлені проекти до Львівської міської ради - Фестиваль Толерантності у Львові: "Україна - Простір Расової, Етнічної та Соціальної Толерантності” та Тиждень акварельної майстерності у Львові 2018» - розвиток українського акварельного мистецтва та його інтеграція в світове мистецтво.

Координатор напряму: Отчич Галина

доцент НУ «Львівська політехніка»

galyna.otchych@gmail.com

ПРАВОВА ДОПОМОГА

Один із визначальних напрямів діяльності організації є робота у сфері надання правової допомоги, захисту прав людини, право-просвітництва.

Важливим етапом в діяльності організації було створення юридичної клініки «Viribis unitas», яка повстала завдяки підтримці Американською асоціацією юристів і діє на базі Львівського університету бізнесу та права.

В рамках проекту Міжнародного фонду під назвою «Право-просвітницька робота юридичної клініки «Viribis unitas Львівського університету бізнесу та права» було додатково організовано проведення право-просвітницької роботи і надання безкоштовної правової допомоги сільському населенню гірських районів Львівської області з питань захисту прав людини.(Керівник проекту Оксана Головко-Гавришева).

Свою діяльність юридична клініка «Viribis unitas» продовжує та надає безкоштовні юридичні послуги в офісі юридичної клініки за адресою: м. Львів, вул. Антоновича 70 та через он-лайн консультування на сайті університету, правила консультування.

Представники нашої організації відповідали за запровадження послуги онлайн консультацій юристів в рамках проекту «Громадські інформаційні центри Львівської, Вінницької, Закарпатської та Рівненської областей-етап ІІ», який було визнано Міністерством закордонних справ Польщі одним з успішних транскордонних проектів у 2016 році. В рамках якого було створено мережу ГІЦ на базі публічних бібліотек .

В 2017 і 2018 роках ОРЦ забезпечив проведення інформаційної кампанії з метою попередження торгівлі людьми шляхом організації низки просвітницьких заходів у місті Львові та області із залученням юристів, працівників поліції та представників громадських організацій на базі публічних бібліотек, навчальних закладів Львівщини з питань запобігання торгівлі людьми, ознайомлення з правилами безпеки та запобіжними заходами з метою підвищення рівня обізнаності про причини та наслідки торгівлі людьми. Подано проект мандрівний юридичний інфоцентр «STOP trafficking in person», який не отримав фінансової підтримки від IREX.

Cпільно з Тренінговим центром ЛНБ проведено тренінг для бібліотечних працівників «Третє тисячоліття – рабство існує. Торгівля людьми: міф чи реальність?» (одноденний для 15 бібліотечних працівників з 5 районів області) ). Відбувся перегляд соціального відео "Правда PRO" – «Торгівля людьми» (автор сценарію - Юлія Притолюк, режисер - Сергій Шараєвський, оператор - Юрій Деркач, графіка – Вадим Дричик). В останні роки діяльність в цьому напрямі також зосереджена на експертній право-роз’яснювальній роботі та сприянні розвитку правової спроможності об’єднаних територіальних громад.

Координатор напряму: Крамар Руслана

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ЛУБП

ruslana.kramar@gmail.com

ДОНОРИ

В різний період організація одержувала фінансування від Міжнародного Фонду Відродження, Карпатського Фонду, Фонду Короля Бодуена, Посольства США в Києві, Фонду Євразія, Американської асоціації юристів, Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Міністерства закордонних справ Польщі.

ПАРТНЕРИ

Серед основних:

 • Львівський університет бізнесу та права;
 • Регіональний тренінговий центр Львівської обласної універсальної бібліотеки;
 • Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Центр співпраці «Польща-Схід»;
 • ГО «Європейський діалог»;
 • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;
 • VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ;
 • АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИЙ КОМІТЕТ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Освітній ресурсний центр входить в регіональну мережу громадських організацій «ДІАЛОГ».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В червні 2017 році була затверджена нова редакції Статуту ГО «Освітній ресурсний центр».

У відповідності до Статуту органами управління Центру є:

 • Загальні Збори Центру;
 • Координаційна Рада Центру;
 • Виконавчий директор;
 • Ревізійна комісія Центру

У відповідності до Статуту організації обрано новий склад Координаційної Ради Центру у складі 5 осіб та її Голову. Виконавчим директором Центру обрано Яськів Наталю. В грудні 2017 року на чергових Загальних Зборах затверджено план організаційного розвитку організації на 2018-2019 роки та сформовано Робочу групу по підготовці Стратегії розвитку організації до 2023 року. Організація має структурні підрозділи по напрямках діяльності.

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На даний час членами організації є 27 осіб. Кількість волонтерів -10 осіб. Серед членів організації три доктори наук, 5 кандидатів наук.

В різний період керівниками організації були Катерина Котенко, Ярослав Геник, Наталя Яськів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Офісні приміщення, які використовуються організацією знаходяться за адресами, 79019, Львів, проспект Вячеслава Чорновола 4, к.1 та на базі Львівського університету бізнесу та права , Юридична клініка, Львів, вулиця вул. Антоновича 70. Приміщення обладнані робочими місцями з відповідним набором оргтехніки. Бюджет організації формують кошти донорських інституцій, добровільні пожертвування приватних та юридичних осіб.

Контактна інформація та адреса організації

Сайт: https://orc.org.ua
Електронна пошта: natalya_yaskiv@ukr.net
Телефон 0322 253 90 02
Юридична адреса: 79 007, вул.Огієнка буд. 18.
Фізична адреса: 79019, Львів, проспект Чорновола 4, кім.1