Про Освітній ресурсний центр

Історія

Громадська організація «Освітній ресурсний центр» офіційно зареєстрована у квітні 1998 року та протягом 20 років успішно реалізує проекти та програми.

«Освітній ресурсний центр» є регіональною громадською організацією, створеною для підтримки і сприяння розвитку гуманітарного співробітництва та ефективного впровадження актуальних ініціатив в сфері освіти та культури, підтримки громадських організацій, інших недержавних та самоврядних структур та інституцій просвітницького напрямку.

Діяльність Центру поширюється на територію Західного регіону України.

Організаційна діаграма PDF

Місія

Утвердження ідей гуманізму і демократії, сприяння становленню і розвитку громадянського суспільства шляхом підтримки розвитку освіти, сприяння розвитку громадських організацій, рухів, фондів, інших недержавних та самоврядних структур та інституцій просвітницького напрямку, сприяння розвитку, становленню та поширенню освітніх ініціатив.

Діяльність

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

ЛОКАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ

ПРАВОВА ДОПОМОГА

СЕРЕДОВИЩЕ ТА БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ

ДОНОРИ

В різний період організація одержувала фінансування від Міжнародного Фонду Відродження, Карпатського Фонду, Фонду Короля Бодуена, Посольства США в Києві, Фонду Євразія, Американської асоціації юристів, Посольства Королівства Нідерландів в Україні, Міністерства закордонних справ Польщі.

ПАРТНЕРИ

Серед основних:

 • Львівський університет бізнесу та права;
 • Регіональний тренінговий центр Львівської обласної універсальної бібліотеки;
 • Другий львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • Центр співпраці «Польща-Схід»;
 • ГО «Європейський діалог»;
 • ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МВС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ;
 • VÝCHODOEURÓPSKA AGENTÚRA PRE ROZVOJ;
 • АНТИКРИМІНАЛЬНИЙ ТА АНТИТЕРОРИСТИЧНИЙ КОМІТЕТ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Освітній ресурсний центр входить в регіональну мережу громадських організацій «ДІАЛОГ».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

В червні 2017 році була затверджена нова редакції Статуту ГО «Освітній ресурсний центр».

У відповідності до Статуту органами управління Центру є:

 • Загальні Збори Центру;
 • Координаційна Рада Центру;
 • Виконавчий директор;
 • Ревізійна комісія Центру

У відповідності до Статуту організації обрано новий склад Координаційної Ради Центру у складі 5 осіб та її Голову. Виконавчим директором Центру обрано Яськів Наталю. В грудні 2017 року на чергових Загальних Зборах затверджено план організаційного розвитку організації на 2018-2019 роки та сформовано Робочу групу по підготовці Стратегії розвитку організації до 2023 року. Організація має структурні підрозділи по напрямках діяльності.

ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ

На даний час членами організації є 27 осіб. Кількість волонтерів -10 осіб. Серед членів організації три доктори наук, 5 кандидатів наук.

В різний період керівниками організації були Катерина Котенко, Ярослав Геник, Наталя Яськів.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

Офісні приміщення, які використовуються організацією знаходяться за адресами, 79019, Львів, проспект Вячеслава Чорновола 4, к.1 та на базі Львівського університету бізнесу та права , Юридична клініка, Львів, вулиця вул. Антоновича 70. Приміщення обладнані робочими місцями з відповідним набором оргтехніки. Бюджет організації формують кошти донорських інституцій, добровільні пожертвування приватних та юридичних осіб.

Контактна інформація та адреса організації

Сайт: https://orc.org.ua
Електронна пошта: natalya_yaskiv@ukr.net
Телефон 0322 253 90 02
Юридична адреса: 79 007, вул.Огієнка буд. 18.
Фізична адреса: 79019, Львів, проспект Чорновола 4, кім.1