Науково-практичні аспекти розвитку України та країн ЄС

Шановні автори!

Запрошуємо Вас до участі у написанні колективної монографії, яка буде видана Вищою школою туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща, (https://www.wste.edu.pl/) на тему: НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Матеріали приймаються англійською мовою.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом Вищої школи туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща, з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Вид видання – наукове, формат А5, мяка палітурка.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 примірник видання. Вартість додаткового примірника 15 Євро.

Відповідно до оновлених вимог МОН України щодо порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам відсутність достатньої кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science може бути замінена публікацією монографії англійською мовою (Розділ ІІ, пункт 2.4 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13).

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 15 вересня 2020 року (включно):

 1. Заповнити заявку Google FORM

 2. Надіслати на електронну адресу suchabeskuda@gmail.com
  Тема листа: МОНОГРАФІЯ

  • наукову статтю для публікації;
  • копію квитанції про оплату (після надання реквізитів).

Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 60 Євро за 15 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 2 Євро. Вартість додаткового екземпляру монографії – 15 Євро. Оплачується в гривнях за курсом НБУ на час здійснення платежу.

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії: 15 листопада 2020 року.

Поштова розсилка друкованих примірників: 1 грудня 2020 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора та не публікувалася в інших виданнях;

 • автор зобов'язаний отримати дозвіл на перевидання рисунків, таблиць, схем з інших видань;

 • автор (авторам) публікації потрібно розкрити внесок окремих авторів у створення видання (включаючи їх приналежність та внесок, тобто інформацію про те, хто є автором концепції, гіпотез, методик тощо, що використовуються при підготовці публікації). Відповідальність несе основний автор, що подає рукопис.

 • обсяг публікації разом із таблицями та рисунками не менше 20 000 символів; формат B5 через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, розмір 12; поля з усіх сторін – 20 мм. Для першого рядку абзацу використовуйте клавішу "Tab". 7.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ПУБЛІКАЦІЇ

 • назва статті розміщується у центрі сторінки, друкується великими літерами; Над назвою - прізвище та ім’я автора (авторів) статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи; на початку статті має бути анотація та ключові слова польською та англійською мовами, шрифт - 11. Ключові слова – до шести слів;

 • публікація повинна мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), основний текст і висновок (1 сторінка). Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.

 • таблиці та рисунки повинні бути зрозумілим без посилання на основний текст, шрифт 11, нумерація арабськими цифрами розміщується над таблицею та під рисунком (таблиця 1, рисунок 1.). У разі використання таблиць та рисунків з інших видань потрібно вказати джерело (шрифт 11).

 • повинні бути розміщені в тексті, над таблицями та під кресленнями, слід мати номер малюнка арабськими цифрами та опис (розмір шрифту 11), підготовлений таким чином, що таблиця або малювання було. Під малюнками та таблицями, якщо вони взяті з інших видань, вкажіть джерело (розмір шрифту - 12).

Приклад оформлення статті додається DOCX

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

 • під час оформлення посилань використовується Гарвардський стиль;

 • після статті подається список літератури.

Бібліографічний опис:

а) бібліографічні описи розташовуються в алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів або назв колективних творів (якщо редактора немає).

б) першим елементом єдиного бібліографічного опису повинно бути прізвище та ім’я (або початкове ім’я автора), за яким безпосередньо йдуть подальші елементи опису.

в) твори одного автора наводяться за датою випуску, від найдавнішої до найновішої, а в разі дублювання року видання назви окремих видань сортуються за алфавітом.

г) якщо для кількох документів одна і та сама людина є автором та / або першим співавтором (таким чином - кілька бібліографічних описів у списку літератури починаються з однойменної назви), то: спочатку подаються твори, написані самим автором, а потім його твори співавторство.

д) у колективних працях як перший елемент опису слід вказати ім’я наукового редактора з відповідною абревіатурою (в англійських виданнях слід використовувати абревіатуру, або у випадку кількох редакторів: ред.), що дозволяє класифікувати всі елементи бібліографії за назвою; якщо прізвище автора чи редактора колективного твору відсутнє у джерелі, заголовок ставиться першим.

f) в описах творів, опублікованих за кордоном, абревіатури повинні вказуватися мовою публікації.

Контактна особа
Морозюк Наталія, тел. +380973542002
suchabeskuda@gmail.com

Попередній запис Наступний запис