Проблеми управління якістю освіти в сфері обслуговування та екології

Лого організаторів

Науково-педагогічне стажування

30 січня – 12 березня 2023 року

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській) (Республіка Польща) та Громадська організація «Освітній ресурсний центр» (Україна)

До участі у стажуванні запрошуються педагогічні і науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України I–IV рівнів акредитації, метою якого є ознайомлення із європейськими інноваційними підходами до надання освітніх послуг, новітніми унікальними методиками у викладацькій діяльності, основними тенден-ціями розвитку готельно-ресторанної справи, туризму та екології у ЄС, зокрема в Республіці Польща.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин аудиторної та індивідуальної роботи) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно
до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.
Мови тез доповідей: польська, англійська, українська.

Організаційний комітет науково педагогічного стажування:

 • dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE / д-р Бартломей Валас, проф. WSTiE;
 • dr Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, wykładowca WSTiE / д-р Томаш Пасіербек, директор Національного парку Баб’я Гура, викладач WSTiE;
 • Maria Grzechynka, Kanclerz WSTiE / Марія Гжечинка, канцлер WSTiE;
 • dr Marek Nocoń, prof. WSTiE, dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSTiE / д-р Марек Ноцонь, проф. WSTiE, декан факультету суспільних наук WSTiE.

Порядок реєстрації:

 1. заповнити заявку та до 27 січня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу tourism@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
 2. після отримання реквізитів надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ТУРИЗМУ.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

Організаційний внесок:

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 5 600 грн. й використовується на покриття проведення, транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 5 100 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 24 квітня 2023 року.

Онлайн-лекції

У межах стажування відбудуться онлайн-лекції на платформі ZOOM польською мовою. Буде забезпечено український переклад.

Дата: 1 лютого о 15:00 (за київським часом).

Лектор – dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE / д-р Бартломей Валас, проф. WSTiE.

Тема лекції: «Тенденції в туристичній та готельній індустрії».

Дата: 8 лютого о 15:00 (за київським часом).

Лектор – dr Bartłomiej Walas, prof. WSTiE / д-р Бартломей Валас, проф. WSTiE.

Тема лекції: «Туристична політика».

Дата: 15 лютого о 15:00 (за київським часом).

Лектор – dr Tomasz Pasierbek, dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, wykładowca WSTiE / д-р Томаш Пасіербек, директор Національного парку Баб’я Гура, викладач WSTiE.

Тема лекції: «Управління національними парками Польщі».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекції будуть збережені.

Вимоги до тез науково-методичних доповідей

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов'язана з особливостями підготовки спеціалістів у сфері готельно-ресторанної справи, туризму та екології, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів у сфері готельно-ресторанної справи, туризму та екології.

 • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2000, 2003, 2007; 2010; 2015; 2019.
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.
 • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція).
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Зразок доповіді

Туристична освіта в умовах карантину:
виклики, тенденції та рішення

Бучко Ж. І.

доктор географічних наук, доцент,
завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м. Чернівці, Україна

Текст… [1, с. 119].

Література:

 1. Миронов Ю. Б., Миронова М. І. Дистанційне навчання як ефективна форма організації самостійної роботи у процесі підготовки фахівців сфери туризму. Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізаційних та інтеграційних перетворень : матеріали міжнародної науково-методичної конференції, м. Харків, 1 червня 2018 р. Харків : ХНАДУ, 2018. С. 118–120.

Представництво в Україні

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Демченко Крістіна Григорівна – координатор науково-педагогічного стажування.
Контактний телефон: +38 (068) 487 24 43

Електронна адреса: tourism@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Науково-педагогічне стажування PDF

Scientific and pedagogical internship PDF

Доступ ZOOM PDF

Попередній запис Наступний запис